About

MegafoonSchermOrbit 620 is een initiatief van V.F. Wiendels zie mijn LinkedIn
Contact:  PlaatjeMailadresGmail

Kamer van Koophandel:

ADDHOC Media Master

56722443

Donaties:

NL40 INGB 0006171410

t.a.v. Orbit620

Donaties welkom!

Orbit 620 stelt digitaal vakinhoudelijke publicaties samen op een ad hoc manier:

Hete hangijzers in een vakgebied worden verkend en van alle kanten belicht en als bundel gepubliceerd in de kenmerkende scherpe no nonsense stijl.

Orbit620 wil in samenwerking met vakmensen en organisaties uit dat veld tot waardevolle publicaties komen. Eventueel krijgen bundels vakinfo rondom een thema een jaarlijkse update.

Toekomstige projecten

Er staan twee projecten op de agenda waarvoor financiering nog niet rond is:

Big Data: Voor- en nadelen van Big Data. Casus GGZ wat kun je met Big Data, hoe worden bestanden beveiligd, wat gebeurt er als er een lek is? Waarschuwing EU commissie en WRR : waarom is Profilering gevaarlijk en hoe valt dit tegen te gaan. Hoe gaat de uitsluiting van groepen mensen met data en statistiek in zijn werk in de praktijk.
Medische doorbraken dankzij Big Data.

Het schrijven van ebooks naar aanleiding van grote TedX lezingen, die betaalbaar maken via Blendle op deze site.

TedX lezing over Medische profilering. Hoe staat het met dataprotectie van medische dossiers en in het onderwijs? Er zijn twee typen grootschalige databestanden die medische informatie koppelen aan een sofinummer; dit zijn patiëntendossiers en onderwijsdossiers. Wat is het gevolg van datalekken voor de patiënten/studenten? En welke gevolgen heeft die koppeling en lekkage voor de rol van zorg- en onderwijs instanties? Hoe kan big data leiden tot profilering en tot uitsluiting? Welke verantwoordelijkheid hebben GGZ instellingen en onderwijsinstellingen in deze? Hoe kunnen zij elkaar ondersteunen een meer actieve rol te spelen in het terugpakken van de regie? Hoe ontkoppelen we het sofi-nummer van medische diagnoses?

Breindiversiteit: Wat is dyslexie, dyscalculie, adhd, add of autisme eigenlijk? Wat gebeurt er in het brein? Wat zijn verschillende manieren waarop het brein kan functioneren, wat zijn de voor- en nadelen.