Blog

Voorwoord

Thema Europa

Op 14 april 2016 is een nieuwe Europese Data Protectie Verordening aangenomen door het Europees Parlement.

Doordat steeds meer IT-bedrijven hun producten niet meer alleen op locatie maar “as-a-service” aanbieden, bevinden IT-bedrijven zich ineens in de juridische rol van de bewerker van persoonsgegevens.
(Bron: nederlandict.nl)

Hoe kwam deze Wet tot stand en op welke manier heeft de verordening invloed op het werk van de Functionaris voor de Gegevensbescherming en andere dataprotectie professionals?

 

VOORWOORD

We hebben niemand minder dan de Europese toezichthouder zelf bereid gevonden tot het geven van een interview. Peter Hustinx kijkt terug op tien jaar in de Brusselse ambtelijke arena. Hij vertelt ons hoe geschiedenis werd geschreven en wie daarbij de belangrijkste spelers waren.

Later zullen we op deze periode terugkijken als een cruciale stap op het gebied van dataprotectie.

Dit themanummer heeft in print twee extra features. Er is een tijdslijn waarin we voor u op een rij zetten welke verdragen, werkgroepen, commissies en jurisprudentie door de jaren heen tot de nieuwe verordening hebben geleid.  En een werkblad: een poster voor boven uw bureau waarin u taken kunt afvinken: de checklist FG.

Waarom is het zo belangrijk datalekken tegen te gaan?
Publicist Maria Genova vertelt in haar column welke gevolgen identiteitsfraude heeft voor de mensen zelf: jarenlange rechtszaken, financiële beslagleggingen en zelfs verlies van werk of woning. Een omgekeerde bewijslast treft inmiddels 500 mensen per dag in Nederland! Dat is een serieuze bedreiging van onze maatschappij. “Niets te verbergen?” is een veelgehoorde kreet van onwetenden. Het zijn juist de nette burgers, op wiens identiteit je een hypotheek kunt krijgen, de hardwerkenden met hun kredietwaardigheid, de Europeanen met hun paspoorten. Juist als je niets te verbergen hebt ben je een prooi voor identiteitsdieven. Het is de MKB-er die het vaakst financieël wordt opgelicht omdat hij of zij meer geld ter beschikking heeft dan een individu, maar minder beveiliging dan een groot bedrijf.

Tijdens de grote Zorg en ICT beurs van 5 -7 april jl. slaat Daniëlle van Leeuwen van G-Date de spijker op zijn kop als ze uitlegt hoe een computervirus zich verspreidt: net als bij biologische virussen als HIV of Ebola bestaat de bestrijding niet uit het vernietigen van het virus zelf maar uit het tegengaan van verspreiding. Zelfs een onbehandelbaar virus kun je tegengaan met bewustwording en ander gedrag zodat het zich niet meer kan verspreiden en dus uitsterft. Taboes werken niet, mythes evenmin (als je niet op foute sites komt krijg je het virus niet). Wat wèl werkt is gedegen informatie: kennis over computernetwerken is belangrijker dan over softwareprogrammering, -bij het tegengaan van verspreiding. We moeten een persoonlijke ”datahygiëne” ontwikkelen.

2016 Het jaar van databewustwording
Voor sommige bedrijven zijn recente ontwikkelingen aanleiding om hun informatie- en datanetwerk van de grond af opnieuw te ontwerpen. Naast het overstappen op Europese dataopslag moet men immers ook voldoen aan nieuwe Nederlandse wetgeving waarbij kopieën van paspoorten en sofinummers soms helemaal uit het systeem gehaald moeten worden en data aan het einde van de rit vernietigd. De klant zelf als eigenaar van de data wordt meer betrokken. Hoge boetes en dure beveiliging leiden ertoe dat bedrijven van hamsteraars veranderen in bedrijven die alleen de noodzakelijke data bewaren, waarbij ze zich meer bewust worden van de aard van data en wat men er vooral wel en niet mee mag doen. Dataverwerking wordt steeds meer een bewust onderdeel van beleid en is niet langer louter een administratieve handeling.

Nieuwe wetgeving voorziet ook in een rol voor de eigenaar van de data: van wie de persoonsgegevens zijn. De cliënt heeft inzagerecht en recht op goede informatie over wat er met zijn of haar data gebeurt. Daarnaast is er het klachtenrecht en het recht op wijzigingen. De media legt de nadruk op de hoge boetes die staan op het verzuimen datalekken te melden en ondeugdelijke beveiliging. De vergroting van transparantie naar de cliënt toe lijkt een klein onderdeel in de nieuwe Europese Verordening. Maar het effect ervan kan weleens groter zijn dan de hoogste boetes.

 

V.F. Wiendels
Hoofdredactie

Handtekening

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *