Blog

Tijdslijn

TijdslijnUitgekniptINVLOEDRIJKE RECHTSZAKEN

Mei 2014 Google vs Spanjaard. “Right to be forgotten”:
In een zaak voor het Europese Hof van Justitie won een Spanjaard een zaak tegen Google. (hij wilde niet dat een bericht over beslaglegging op zijn goederen uit het verleden alsmaar in beeld kwam omdat dit zijn naam en positie schaadde). Google moest informatie voor het eerst wissen, op laste van de rechter. Hierbij spelen twee ontwikkelingen een rol. Ten eerste was privacy inmiddels een grondwettelijk mensenrecht geworden sinds het verdrag van Lissabon in 2009 werking trad. Ten tweede heeft de rechter uitgesproken dat Google een verwerker is van persoonsgegevens volgens de Europese richtlijn van 1995, artikel 46.

Google Benelux heeft inmiddels 250 mensen in dienst om prive informatie uit Google te deliten in bijzondere situaties.

Oktober 2015 : Schrems vs Facebook.
Safe Harbour verdrag is nietig verklaard als gevolg van een rechtszaak van Max Schrems tegen Facebook.

De“Patriot Act” in de V.S. bepaalt dat Amerikaanse bedrijven hun gegevens moeten delen met de overheid.

Dat werkelijk alle data gedeeld werd, wist men pas dankzij klokkenluider Edward Snowden. Sinds juni 2013 publiceerde hij interne documenten van de Amerikaanse geheime dienst via de Guardian en The Washington Post.

Sinds deze rechtszaak is de V.S. Geen veilige haven meer voor Europese data.

Tot februari 2016 is er een overgangsperiode geweest zodat er een nieuw verdrag gesloten kon worden: dit is niet gelukt.

Sinds februari 2016 mogen persoonsgegevens Europa niet uit.

Doordat ondertussen de meldplicht datalekken al in werking is getreden in enkele Europese landen, zijn bedrijven sinds februari 2016 strafbaar als ze persoonsgegevens op een amerikaanse server zetten, omdat dit een datalek is. Als men een datalek niet meldt, riskeert men hoge boetes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *